KUNDENS INTEGRITETSMEDDELANDE

Ikraftträdandedatum: Februari 2022

På Small World Financial Services Group Ltd (Small World) har vi åtagit oss att skydda och respektera din integritet och därför följer all behandling som utförs av dina personuppgifter strikt alla krav som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), såsom alla andra tillämpliga lokala dataskyddsbestämmelser.

När vi tillhandahåller Small World-tjänster till dig ger vi dig också specifik ytterligare information om hur vi kommer att använda din personliga information i avtalsvillkor och/eller ytterligare sekretessupplysningar.

1.OMFATTNING AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Detta integritetsmeddelande gäller för Small World-webbplatser och när du interagerar med Small World var som helst i världen. Det beskriver hur Small World och våra leverantörer samlar in, använder, delar och behåller information som vi får om dig online och offline.

Till exempel gäller detta integritetsmeddelande när du:

 • Använder Small Worlds tjänster, antingen direkt eller via våra agenter, mobilapplikationer eller webbplatser;
 • Interagerar med Small World på sociala medier eller svarar på elektronisk kommunikation från oss;
 • Kontakt eller interagerande med Small World.

Vi försöker inte medvetet begära eller ta emot information från barn eller minderåriga enligt lokal lag. Dessutom är vi inte ansvariga för andra företags integritetspolicyer och praxis. Vi stöder inte andra företags policyer och praxis när vi tillhandahåller en länk till en webbplats. 

Då och då kommer vi att ändra detta integritetsmeddelande. Beroende på arten av dessa ändringar kommer vi att informera dig genom vår skriftliga kommunikation eller via vår webbplats. Annars rekommenderar vi att du kontrollerar den aktuella versionen som finns tillgänglig här. Om vi gör ändringar i detta uttalande kommer vi att uppdatera ”Ikraftträdandedatumet" överst på denna sida.

2.DATAKONTROLLARE SOM ANSVARAR FÖR ATT BEHANDLA DINA DATA OCH ANNAN INFORMATION

Small World Financial Services Group Ltd (Small World) är den enhet som är ansvarig för hanteringen av gemensamt använda personuppgifter och annan information. Small World omfattar bland annat följande europeiska juridiska personer:

 1. LCC TRans-Sending Limited
 2. Swiss Transfers GmBH 
 3. Small World FS, Spain SAU (inklusive filialer i Irland, Tyskland, Nederländerna och Italien)
 4. MoneyGlobe SAS

Om du har några frågor om den lagliga grunden på vilken vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter, var god kontakta:

SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES GROUP

Gruppens dataskyddsombud

[email protected]

Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 13

Pozuelo de Alarcón, Madrid – Spanien (28223)

 • HUR SMALL WORLD SAMLAR IN DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi samlar in personlig information på en mängd olika sätt, inklusive:

 • Direkt från dig: när du interagerar med oss och använder våra tjänster. Till exempel, när (a) du ber oss eller ett av våra anslutna företag, Small World-agenter att skicka eller ta emot pengar, registrera dig för eller använda någon av våra andra produkter eller tjänster; när (b) du skickar personlig information om ansökningar eller andra formulär till oss eller våra ombud (transaktioner); eller när (c) du på annat sätt lämnar in personlig information till oss, våra agenter eller andra. 

Om du lämnar uppgifter om någon annan intygar du att du har tillstånd att göra det.

 • Indirekt från andra tredjepartskällor: såsom våra företagskunder, statliga myndigheter, konsument- och kreditupplysningsbyråer, offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, sociala medieplattformar och från andra tredje parter.

3.VILKEN INFORMATION PROCESSAR SMALL WORLD OCH FÖR VILKA SYFTEN

För att uppfylla informationsplikten i GDPR vill vi ge dig så mycket information som möjligt angående de personuppgiftsbehandlingar som Small World utför, vilka kategorier av uppgifter och för vilket specifikt syfte och legitimation i var och en av alla. personuppgiftsbehandling.

Den personliga informationen vi samlar in inkluderar, men är inte begränsad till: 

 • Namn, mellannamn och efternamn.
 • Adress.
 • Telefon/mobilnummer.
 • E-post.
 • Information för att bekräfta din identitet, inklusive bland annat bilder och en kopia av en giltig identifieringshandling.
 • Transaktionsaktivitet.
 • Bankkonto och betalningsinformation.
 • De produkter och tjänster du har hos oss och din användning av dem.
 • Datorns IP-adress och annan information om online aktivitet (domän och värd från vilken du ansluter till Internet, webbläsare och operativsystems software, datum och tidpunkt då du besöker vår webbplats och adressen till webbplatsen från vilken du länkade till vår webbplats när du besöker oss).

Vi använder informationen vi samlar in om dig, antingen på egen hand eller i kombination med annan information: (i) där det är nödvändigt för att utföra och administrera vårt avtalsförhållande med dig; (ii) för våra egna legitima intressen att ge dig bättre tjänster (som att minska bedrägeri); (iii) där vi har fått ditt samtycke (som för vissa marknadsföringsändamål); eller (iv) för efterlevnad av tillämpliga lagar. 

Sålunda har vi segmenterat de olika syftena och legitimationen för de huvudsakliga personuppgiftsbehandlingarna, för att underlätta läsning, tydlighet och förståelse:

3.1. I syfte att utföra och administrera vårt avtalsförhållande med dig kan vi använda din information för att:

 • Tillhandahålla, leverera och hjälpa till med att tillhandahålla, hantera och leverera alla produkter och tjänster till dig (inklusive pengaöverföringar, administrera och genomdriva transaktioner, hantera din kundrelation, betalningstjänster och andra Small World-produkter eller tjänster);
 • Bekräfta att du är kvalificerad för alla tjänster du ansöker om, och för att verifiera all information du tillhandahåller och upprätthålla riktigheten i våra register, och för att hjälpa oss att förbättra och utveckla dessa tjänster.

3.2. Vi kan komma att använda din information för att följa tillämpliga lagar och regler runt om i världen, inklusive för att:

 • Följa legala, revisions-, försäkrings-, säkerhets- och regleringsskyldigheter, inklusive de som syftar till att övervaka och förhindra penningtvätt och relaterad kriminell eller misstänkt brottslig verksamhet;
 • Upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller anspråk och bistå vid tvistlösning;
 • Enligt det som krävs eller är tillåtet enligt lag (som att utföra due diligence på kunder innan de godkänner deras registrering/ansökningar). 

3.3. För att skicka marknadsföringskommunikation till dig och främja våra tjänster kan vi också be om ditt samtycke för att:

 • Kontakta dig då och då via telefon, post, e-post eller SMS/MMS-meddelanden och riktade eller personliga meddelanden (t.ex. på sociala medier och andra digitala kanaler) med nyheter, erbjudanden, tjänster och kampanjer som rör Small World-tjänster eller våra affärspartners;
 • Känna igen dig när du återvänder till våra webbplatser, får våra e-postmeddelanden eller använder Small Worlds app (till exempel kan vi skicka skräddarsydda annonser, kampanjer, erbjudanden eller innehåll).

Du kan välja bort att ta emot marknadskommunikation från oss genom att:

 • Uppdatera dina marknadsföringspreferenser på ditt Small World-konto;
 • Klicka på länken "avsluta prenumeration" längst ned i ett marknadsföringsmeddelande från Small World;
 • Svara "STOPP" på ett text- eller SMS-meddelande; eller
 • Kontakta oss på: [email protected]

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som det är rimligt möjligt. Observera att ett återkallande av samtycke inte kan ha retroaktiva effekter och skulle gälla inom högst 15 dagar (på grund av tekniska problem) från mottagandet av din begäran. Vi kan fortfarande skicka transaktions- eller servicekommunikation till dig.

3.4. För våra legitima intressen eller för andras legitima intressen kan vi använda din information för att leverera tjänster, annonsera, genomföra studier och analyser och hantera våra bedrägeri- och säkerhetsrisker på följande sätFör våra legitima intressen eller för andras legitima intressen kan vi använda din information för att leverera tjänster, annonsera, genomföra studier och analyser och hantera våra bedrägeri- och säkerhetsrisker på följande sätt:

 • Förbättra din upplevelse och driften av vår verksamhet, lagra dina preferenser, lösenord och annan information och spåra aktivitet på vår webbplats;
 • För att bättre förstå effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer;
 • Avgöra om du kom till vår webbplats från en bannerannons eller en affiliate-webbplats;
 • Leverera information som är specifik för dina intressen på ytterligare webbplatser för att avgöra om du har agerat på våra reklammeddelanden;
 • Hantera bedrägeri- och säkerhetsrisker, inklusive att granska och godkänna enskilda transaktioner du gör via digitala kanaler, upptäcka och förhindra bedrägeri eller kriminell aktivitet och/eller skydda din informations säkerhet);
 • Rapportera till kreditupplysningsföretag, domstolsbeslut och juridiska utredningar;
 • Producera dataanalys, statistisk forskning och rapporter;

Om du ansöker om att bli en Small World Agent kommer vi att använda den personliga information du tillhandahåller för att överväga din ansökan och verifiera din lämplighet och behörighet att vara agent.

4.HUR LÄNGE KOMMER SMALL WORLD BEHÅLLA DINA DATA

Vi vill informera dig om att Small World behandlar och lagrar dina personuppgifter medan avtalsförhållandet upprätthålls för att kunna leverera våra tjänster, såvida vi inte är skyldiga att behålla dem under längre perioder på grund av lagar, förordningar, rättstvister eller regulatoriska utredningar. Därför är Small World föremål för lagrings- och dokumentationsskyldighet.

När vår relation med dig har upphört (t.ex. efter en transaktion), eller du bestämmer dig för att avbryta och inte gå vidare med en transaktion, kommer vi endast att behålla dina personuppgifter under en tidsperiod som beräknas beroende på typen personuppgifter och de syften för vilka vi lagrar denna information.

Som vi har sagt ska lagringsperioden för personuppgifter anses ha olika variationer. I alla fall kommer det att vara det minsta som behövs (till exempel beroende på tillämpliga lokala bestämmelser om penningtvätt och förebyggande av terrorism).

Om du har accepterat och samtyckt till att ta emot kommunikation om frågor som rör Small World, såväl som marknadskommunikation, personliga annonser, studier och undersökningar relaterade till Small World; kommer vi att behålla dina personuppgifter från det datum då du först prenumererade till det datum då du begär att avsluta prenumerationen.

I det fall att de inlämnade personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska förpliktelser, kommer de regelbundet att raderas eller permanent avidentifieras, vilket skyddar din integritet i alla fall, såvida inte en begränsad ytterligare process är nödvändig för att följa eventuella rättslig skyldighet, ta fram/svara på ett rättsligt anspråk eller ytterligare syften, enligt beskrivningen ovan. 

5.HUR SMALL WORLD DELAR OCH DELAR DIN INFORMATION

Vi kan komma att dela dina personuppgifter och annan information endast med ditt samtycke eller enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag, såsom: 

 • Vi kan komma att dela och avslöja personlig information med företag i Small World-gruppen som följande:
 • LCC Trans-Sending Ltd 
 • LCC Trans-Envio SPRL
 • Choice Money Transfer Inc
 • Small World Financial Services (Canada) Limited
 • Swiss Transfers GmBH
 • Small World Financial Services, Africa SA
 • Small World Financial Services Norway AS
 • Small World Financial Services Spain SAU (inklusive filialer i Irland, Tyskland, Nederländerna och Italien)
 • Small World Financial Services Denmark ApS
 • Small World Financial Services Sweden AB
 • SW Brasil Serviços Financeiros e Turismo Ltda
 • Small World Exchange Services Spain SLU
 • Trans-Envio, Agencia de Cambios, Unipessoal LDA
 • MoneyGlobe SAS
 • Våra leverantörer som förser oss med tjänster relaterade till informationsteknologi och relaterad infrastruktur, såsom webbhotell, datacenter och cloud computing;
 • Våra leverantörer som hjälper oss att följa bakgrundsgranskningar där det krävs eller tillåts enligt lag, i synnerhet lagar och förordningar mot penningtvätt och motfinansiering av terrorism, behandla transaktioner, validera kundinformation och hjälpa oss att förhindra skulder, bedrägerier, stöld eller förlust;
 • Korrespondentbanker och icke-banker som behandlar betalningar till förmånstagare;
 • Andra tredje parter i händelse av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, tilldelning, överlåtelse till annan disposition av vår verksamhet, tillgångar eller lager, eller i någon konkurs eller liknande förfaranden; och
 • Brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, säkerhetsmyndigheter eller andra finansiella enheter, när det krävs eller tillåts enligt lag, i synnerhet lagar mot penningtvätt och motfinansiering av terrorism.

Vi kan överföra dina personuppgifter och annan information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel till USA eller Storbritannien (där våra huvudsakliga operativa datacenter finns) för att driva vår verksamhet, behandla transaktioner och förse dig med våra produkter eller tjänster. Oavsett var vi behandlar din information kommer vi att vidta lämpliga åtgärder (som inklusive standardavtalsklausuler, databehandlingsavtal och ytterligare avtalsskydd) för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för din information i andra länder utanför EES, inklusive USA eller Storbritannien, där dataskyddslagarna kanske inte är lika omfattande som EES.

6.VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du kan utöva (i den utsträckning som tillämplig lag ger dig) följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till den information vi har om dig.Du kan när som helst kontakta oss för att begära den information vi har om dig samt varför vi har den informationen, vem som har tillgång till informationen och var vi fick informationen. Vi kan ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader om dina åtkomstförfrågningar är ogrundade eller överdrivna. 
 • Rätt till rättelse och uppdatering av den information vi har om dig. Om uppgifterna vi har om dig är ofullständiga eller felaktiga kan du informera Small World och den kommer att uppdateras. 
 • Rätt till radering. Om du känner att vi inte längre borde använda dina uppgifter eller att vi använder dina uppgifter olagligt, kan du begära att vi raderar de uppgifter vi har. När din förfrågan tas emot, kommer det att bekräftas att uppgifterna har raderats eller anledningen till att de inte kan raderas.
 • Rätt att begränsa och/eller invända mot användningen av dina uppgifter. När vi har mottagit denna begäran kommer vi att kontakta dig om vi kan följa eller om vi har legitima skäl/rättsliga skyldigheter att fortsätta att behandla dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att kunna behandla dina rättsförfrågningar kan Small World behöva verifiera din identitet för din säkerhet och skydd av dina personuppgifter och annan information. 

Om du vill framföra ett klagomål om hur Small World behandlar dina personuppgifter och annan information eller utövar dina rättigheter kan du kontakta:

Gruppens dataskyddsombud

[email protected]

Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 13

Pozuelo de Alarcón, Madrid – Spanien (28223)

Om du anser att vi inte har gett dig ett tillfredsställande svar på din begäran om att utöva en rättighet eller ett klagomål, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten:

LAND 

DATASKYDD 

TILLSYNSMYNDIGHET


SPANIEN

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)


Var god besök www.aepd.es för mer detaljer.


STORBRITANNIEN

Information Commissioner's Office (ICO)


Var god besök https://ico.org.uk/ för mer detaljer. FRANKRIKE

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)


Var god besök https://www.cnil.fr/en/home för mer detaljer.

För din information är vår ledande tillsynsmyndighet inom Europeiska Unionen (EU) den spanska dataskyddsmyndigheten (Agencia Española de Protección de Datos - AEPD).

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden en om te begrijpen hoe u onze site gebruikt. Door op "Accepteren" te klikken, accepteert u deze cookies. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen - en er meer over te weten komen - door te volgen deze link