Blog

Ramadan: een handleiding

09 Feb 2022 - Categorie: Blog /
was ist ramadan

Wat we allemaal wel weten is dat moslims vasten tijdens ramadan. Dat doen zij ook bij extreme weersomstandigheden als hitte of kou, want dat ‘hoort er gewoon bij’ voor hen. Het woord ramadan is dan ook afgeleid van ‘ramida’, dat ‘verschroeid door de hitte van de zon’ betekent.

De hitte van de zon zorgt - symbolisch - voor het opnieuw vormen van jezelf. De laatste tien dagen zijn vooral belangrijk, dan wordt er tijdens het nachtgebed lang gebeden en worden er grote passages gelezen uit de Koran. Moslims proberen in deze maand hun kennis van de Islam te verbeteren.

Je zondigt als moslim absoluut niet gedurende deze periode; zo krijg je ruimte in je hart en ruimte in je hoofd. Onder zondigen behoort ook de liefde bedrijven, kwaadspreken en liegen. Het gaat erom dat je tijdens de ramadan dus extra goed voor anderen bent, en tijd neemt voor zelfreflectie.

Bij Small World vieren we elk jaar ramadan. We weten ook dat veel moslimimmigranten tijdens deze periode geld sturen naar familie om hen een ‘ramadan mubarak’ (Gelukkige ramadan) te wensen. Wij vertellen je in deze blog alles wat je nog niet wist over ramadan:

  • Geschiedenis van de ramadan
  • Wat doen moslims tijdens ramadan?
  • Wanneer begint ramadan?
  • Wanneer eindigt ramadan?
  • Liefdadigheid tijdens ramadan

Geschiedenis van de ramadan

Ramadan werd verplicht - door een besluit van profeet Mohammed - in het jaar 624 na Christus, tijdens de achtste maand, de Sha'ban genaamd. Mohammed ontving van een engel, in de nacht Laylat-al-Qadr (de waardevolle nacht), de eerste Soera (hoofdstuk) van de Koran.

Als dankbetuiging hiervoor, stelde hij de ramadan in. Deze gebeurtenis is te lezen in hoofdstuk 97 van de Koran. In de eerste soera krijgt Mohammed - analfabeet volgens de traditie - de opdracht te lezen.

Er staat in deze soera ook dat deze nacht beter is dan duizend maanden; daarom is het goed deze nacht in gebed (salat) door te brengen, omdat dat telt als ‘duizend maanden’. Aangezien niemand echter de precieze datum van de Laylat-al-Qadr weet, trekken de meeste moslims zich de laatste 10 nachten van ramadan terug om te bidden.

Een tweede verband met ramadan, wordt gelegd met de Slag bij Badr in 624. Mohammed en slechts 300 soldaten versloegen een leger van duizend man uit Mekka. Deze overwinning zou te danken zijn aan een engelenleger dat hen bijstond. Ook in dit verhaal werd de ramadan ingesteld om dankbaarheid te tonen.

Wat doen moslims tijdens ramadan?

De eerste maaltijd die de moslims tot zich nemen tijdens de ramadan wordt rond 4.30 uur gegeten, voordat de zon opkomt, want dan begint het vasten. Ook is het dan tijd voor het Fajr-gebed. Als men zich in de loop van de dag hongerig begint te voelen, is het tijd om stil te staan bij het ‘waarom?’ van de vastenperiode.

Het tweede gebed vindt vroeg in de middag plaats en het derde gebed in de late namiddag.

Bij zonsondergang mag er weer gegeten worden; vaak serveert men een dadelmaaltijd, want zo is eigenlijk hoe Mohammed het graag had gezien. De avondmaaltijd ‘iftar’, is een feestelijke maaltijd, die je gezamenlijk nuttigt.

Na de iftar is het vierde gebed - de Isha - van de dag aan de beurt, men gaat dan meestal naar de moskee om te bidden. Je mag als goed moslim nog een vijfde, vrijwillig gebed toevoegen aan de dag: de Taraweeh. Ieder dag van de ramadan is dus weer een dag vol rituelen, maar hoe lang duurt ramadan eigenlijk?

Het antwoord op deze vraag is 29 tot 30 dagen, maar pas tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan, wordt Laylat Al Qadr gevierd. Er wordt dan nog meer in de Koran gelezen en er wordt nog meer gebeden. Het einde van de ramadan is de dag dat Eid al-Fitr (Suikerfeest) wordt gevierd.Maar wanneer begint de ramadan eigenlijk?

Wanneer begint ramadan?

In het Arabisch betekent ramadan ‘vurige maand’, daarom denkt men dat het van oorsprong een zomermaand was. Later pas, werd de maankalender aangenomen, deze duurt 354 of 355 dagen, zodat ramadan ieder jaar van seizoen wisselt.

Om te begrijpen wanneer ramadan precies begint, is het nodig te wachten tot de nieuwe maansikkel wordt gezien. De nieuwe maan betekent het begin in van de negende islamitische kalendermaand: de ramadan.

Er bestaat een heus ‘maan-waarnemingscomité’, bestaande uit religieuze leiders van Mekka, waaronder zich belangrijke astronomen en adviseurs bevinden. Zij komen samen na het gebed bij zonsondergang, op de 29e dag van Sha'ban, om naar de nieuwe maansikkel te zoeken.

Op het moment dat deze waargenomen wordt, begint de ramadan de volgende dag.

Mensen wensen elkaar een ‘ramadan kareem’, oftewel ‘heb een gulle Ramadan’. Maar hoe lang duurt ramadan precies?

Wanneer eindigt ramadan?

De moslimgemeenschap leeft met Ramadan ongeveer een maand van onthouding en vasten na; goed, er mag vóór en na zonsondergang een maaltijd genuttigd worden; de Iftar maaltijd en de Suhur maaltijd.

Het proces met het maan-waarnemingscomité wordt rond de tijd van de volgende nieuwe maan herhaald. Wanneer men de nieuwe maansikkel waarneemt, eindigt de Ramadan. Tijd voor de start van Shawwal - de 10e maand - én tijd voor het Suikerfeest!

De Ramadan kan dus in totaal 29 of 30 dagen duren, het is helemaal afhankelijk van de maan.

Liefdadigheid tijdens ramadan

Buiten het vasten en de onthouding van seksuele activiteiten, is het van groot belang dat je vooral goed bent voor elkaar. Je mag geen woede tonen, niet kwaadspreken of liegen en eigenlijk ook niet op zoek gaan naar vermaak. Moslims zijn tijdens de ramadan ook verplicht om gul te zijn (‘ramadan kareem’) en te doneren, of 'Zakat-ul-Fitr' te geven.

Een deel van hun inkomsten wordt dan geschonken aan mensen die het slechter hebben, of arm zijn. Een prachtig aspect van de ramadan! Vraag jij je nu af waar ramadan precies wordt gevierd? Echt overal ter wereld nemen moslimgemeenschappen deel aan ramadan.

Verder brengen moslims tijdens ramadan meer tijd door met familie en geliefden en versterken zij hun geloof. Sommigen zullen misschien ook ‘Umrah’ verrichten, de pelgrimstocht naar Mekka, de geboorteplaats van Profeet Mohammed. Tijdens deze tocht worden er rituelen uitgevoerd, die symbool staan voor het leven van de profeet Abraham en zijn vrouw:

  • Tawaf: zeven cirkels tegen de klok in maken rond de Ka’bah
  • Sa’i: zeven keer wandelen tussen Safa en Marwah
  • Taqsir: het deels knippen van je haar
  • of Halq: het afscheren van je haar

Conclusie

Ramadan is een echte happening voor alle moslimgemeenschappen in de wereld. Ook bij Small World vieren we elk jaar de ramadan. We weten als geen ander dat veel moslimimmigranten tijdens deze periode graag extra goed zijn voor hun familie en vrienden.

Vier de ramadan daarom - ook op afstand - met een gift naar hen!

Als jij wilt doneren aan geliefden, of minderbedeelden in jouw land van origine, kun je dat eventueel doen via Small World, tegen de beste wisselkoers en laagste transactiekosten.Cookiebeleid

We gebruiken cookies om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden en om te begrijpen hoe u onze site gebruikt. Door op "Accepteren" te klikken, accepteert u deze cookies. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen - en er meer over te weten komen - door te volgen deze link