Blog

Eid-al-Adha: het Offerfeest uitgelegd

09 Feb 2022 - Categorie: Blog /
eid ul adha

‘Eid mubarak’ (Gezegend Eid) is de groet die moslims op Eid-al-Adha uitspreken naar elkaar. Eid-al-Adha - met andere woorden het Offerfeest - is een van de twee jaarlijkse feesten, die iedere moslimgemeenschap in de wereld viert.

Deze feestdag is enorm belangrijk en valt samen met de voltooiing van de hadj, waar ieder jaar weer miljoenen moslims aan deelnemen. Eid-al-Adha is ook bekend als ‘de grote Eid’, terwijl Eid-al-Fitr, juist ‘de Kleine Eid’ genoemd wordt. Maar wat is het offerfeest precies?

Wij zullen je alles vertellen over Eid-al-Adha:

  • Wat is Eid-al-Adha?
  • De oorsprong van het offerfeest
  • Waar wordt het offerfeest gevierd?
  • Wat doen moslims tijdens Eid-al-Adha?
  • Wat houdt de hadj in?
  • Wanneer begint Eid-al-Adha?
  • Tot slot

Wat is Eid-al-Adha?

Eid-al-Adha is een geweldig belangrijke dag voor moslims. Dit offerfeest heeft een bijzondere betekenis, omdat het het hoogtepunt van de hadj is: deze pelgrimstocht naar Mekka en Medina is de vijfde pijler van de islam.

Alle moslims zullen hun voedsel op deze dag delen met de minderbedeelden. Er worden dieren geslacht en het vlees wordt in drie gelijke delen verdeeld: een deel voor thuis, een deel voor familie, vrienden en buren, en een deel voor de armere mensen.

Maar dat is nog niet voldoende om Eid-al-Adha tot een goed einde te brengen: Gelovigen zullen ook geld doneren aan liefdadigheidsinstellingen of aan de armen.

De oorsprong van het Offerfeest

Wat is nu de oorsprong van het Offerfeest?

In hoofdstuk 37 van de Koran kun je lezen dat Allah Profeet Ibrahim (Abraham) opdroeg, zijn zoon Ismaël te offeren; dit was in een visioen. Ibrahim besloot aan Allahs wil te voldoen, maar terwijl hij bezig was met het offeren van zijn zoon, zond Allah de engel Gabriël.

Engel Gabriël had een ram bij zich en droeg Ibrahim op de ram te offeren, in plaats van zijn zoon. Christenen en joden zullen dit verhaal herkennen uit de Bijbel, waar het in een soortgelijke vorm geschreven staat.

In de Koran echter, vertelt Ibrahim aan zoon Ismaël over Allahs bevel, in tegenstelling tot het Bijbelse verhaal, waarin Abraham zijn ‘taak’ niet onthult aan zijn zoon (Isaak genaamd).

In de Koran accepteert zoon Ismaël zijn lot en dringt er op aan bij vader Ibrahim aan Allahs wil te gehoorzamen. Eid-al-Adha is daarom ook een viering van zowel vader als zoon, want het is een voorbeeld van gehoorzaamheid en totale onderwerping aan Allah.

Ibrahim gehoorzaamt Allah - ondanks de grote liefde voor zijn zoon - en wordt dus beloond. Ter ere van Ibrahims bereidheid om zich aan Allahs wil te onderwerpen, offeren moslimfamilies tijdens Eid-al-Adha een dier.

Waar wordt het Offerfeest gevierd?

Het korte antwoord op deze vraag is: waar dan ook ter wereld vieren de moslimgemeenschappen het grote Offerfeest, en dit feest kan soms wel drie tot vier dagen duren. Maar waar gaan de gelovigen naartoe tijdens Eid-al-Adha om deze feestdag te vieren?

Elk jaar gaan een paar miljoen moslims naar Mekka om een vijfdaagse bedevaart te maken. De overige moslims gaan naar (belangrijke) moskeeën of grote islamitische centra toe. Daar worden speciale gebeden voor Eid-al-Adha opgezegd. Mensen kunnen deze gebeden natuurlijk ook online volgen.

Thuis wordt één derde deel van een geofferd dier bereid en daarop volgt een feestelijke maaltijd, het tweede deel wordt naar familie en vrienden gebracht en het derde deel naar minderbedeelden.

Wil je dat ook jouw familieleden een fijn en rijkelijk Offerfeest kunnen vieren? Stuur hen dan wat extra’s via Small World, tegen enorm lage tarieven!

Wat doen moslims tijdens Eid-al-Adha?

De dag begint voor moslims met het ochtendgebed, ze trekken hun mooiste kleding aan, en vervolgens bezoeken zij familie en vrienden om elkaar geschenken en voedsel cadeau te geven. Zij wensen elkaar dan ‘Eid mubarak’, een ‘Gezegend feest’.

Kinderen mogen soms een dagje vrij nemen van school, en de meeste moslims nemen een vrije dag op. Het middelpunt van deze viering is de ongeveer twee miljoen gelovigen die zich verzamelen in Mekka voor de hadj; men kan dit wereldwijd volgen.

Slachthuizen en slagers maken overuren en moeten bij het slachten van de dieren alle ‘Qurbani’ wetten naleven. Ieder huishouden offert een dier en bereidt een deel ervan voor de feestelijke thuismaaltijd, de andere twee delen worden geschonken.

Wat houdt de hadj in?

De hadj is een jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka en Medina. Deze bedevaart zou een moslim één keer in zijn of haar leven moeten maken. Deze regel geldt alleen voor mannen en vrouwen die fysiek in staat zijn dit te doen en daar ook de financiële mogelijkheid voor hebben.

In Mekka moeten twee rituelen worden uitgevoerd: de umrah, en de hadj. Pelgrims dragen allen witte kleding (ihram), terwijl ze gedurende vijf dagen rituelen uitvoeren waarbij zij bidden, berouw tonen voor hun zonden en deelnemen aan een ‘steniging van de duivel’.

Ieder jaar nemen er zo’n twee miljoen gelovigen deel aan de hadj. Waarom mensen de hadj doen? Wel, de hadj werkt zuiverend. De profeet Mohammed zei dan ook dat ‘iemand die de hadj correct verricht, terugkeert als een pasgeboren baby, vrij van alle zonden’.

Wanneer begint Eid-al-Adha?

Wanneer Eid-al-Adha zal plaatsvinden is niet altijd eenvoudig te voorspellen! Terwijl niet moslims de Gregoriaanse kalender - ook zonnekalender genaamd - volgen, volgt Eid-al-Adha namelijk de Islamitische maankalender.

Het Offerfeest valt altijd op de tiende dag van Dhu al-Hijjah, de twaalfde maand van de Islamitische kalender, die begint met de waarneming van de maansikkel. Het exacte begin van de maand Dhu al-Hijjah hangt dus af van het tijdstip waarin de nieuwe maan verschijnt: dit is natuurlijk ook locatie-afhankelijk.

Sommigen moslims volgen liever de officiële waarneming van de maansikkel in Saudi-Arabië, terwijl andere de waarneming in hun eigen land afwachten.

Tot slot

Gelovigen die het zich kunnen veroorloven slachten een schaap of een geit tijdens Eid-al-Adha. Dit geofferde dier staat symbool van het offer van Ibrahim aan Allah.

Op deze dag worden er tientallen miljoenen dieren geslacht, maar iedereen die een dier wil offeren, moet er volgens de islam gelukkig wél voor zorgen dat het op een humane manier wordt geslacht.

Wij van Small World wensen alle moslims een prachtig offerfeest! Mocht je graag geld naar familie of vrienden willen sturen kan dat via deze link!Cookiebeleid

We gebruiken cookies om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden en om te begrijpen hoe u onze site gebruikt. Door op "Accepteren" te klikken, accepteert u deze cookies. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen - en er meer over te weten komen - door te volgen deze link