Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Omhoog

Privacybeleid

Ingangsdatum: 01-03-2014 Dit privacybeleid is van toepassing op www.smallworldfs.com een website die eigendom is van en beheerd wordt door Small World Financial Services Group Limited ('SWFS', 'Wij', 'We', 'Ons', 'Onze'). Dit privacybeleid beschrijft hoe Small World Financial Services Group Limited de persoonsgegevens die u op onze website: www.smallworldfs.com. verstrekt, inzamelt en gebruikt. Het beschrijft ook welke opties u hebt in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze gegevens kunt inkijken en bijwerken.

In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (in het Spaans afgekort als 'LOPD') en het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, waarin de verordening voor de ontwikkeling van bovengenoemde organieke wet werd goedgekeurd, worden gebruikers als volgt ingelicht: het is mogelijk dat gebruikers persoonsgegevens moeten verstrekken om services aangeboden op de website van Small World Financial Services te bekijken of er zich voor in te schrijven of te registeren. In dat geval verstrekken de gebruikers hun gegevens altijd vrijwillig en met hun uitdrukkelijke goedkeuring. Daarom zal deze informatieve pagina verschijnen telkens als persoonsgegevens worden gevraagd, voordat het overeenkomstige formulier wordt weergegeven. De gebruikers moeten dan hun uitdrukkelijk toestemming geven door de volgende optie aan te kruisen: "IK HEB HET PRIVACYBELEID VAN SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES GELEZEN EN GA ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD".

Small World Financial Services Group Limited kreeg het Privacy Seal van TRUSTe ter bevestiging dat dit privacybeleid en onze praktijken werden gecontroleerd en voldoen aan het programma van TRUSTe. Dat laatste kan worden geraadpleegd op de validatiepagina door te klikken op het logo van TRUSTe. Het TRUSTe-programma dekt enkel de informatie die via deze website www.smallworldfs.com. wordt ingezameld.

Als u nog vragen hebt over uw privacy of het gebruik van uw gegevens, kunt u hier contact opnemen met TRUSTe. .

 

Inzameling en gebruik van gegevens

De persoonsgegevens die de gebruikers van deze website vrijwillig verstrekken, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens, waar SWFS verantwoordelijk voor is en dat voldoet aan alle afdwingbare veiligheidsmaatregelen. De ingezamelde persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres. Wij kunnen ook vertrouwelijke informatie inzamelen, zoals uw paspoort- of rijbewijsnummer. Wij zamelen deze persoonsgegevens in om een gebruikersaccount aan te maken, onze gebruikers een gepersonaliseerde en directe service te bieden en de aangevraagde services te verlenen. 

Delen van gegevens

De gegevens in het bestand worden uitsluitend gebruikt door SWFS en worden in geen geval gedeeld met of verhuurd of verkocht aan derden. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverlenende bedrijven die ons bijstaan bij onze zakelijke activiteiten, bv. bedrijven die orders afhandelen of instaan voor de klantenservice. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is om ons die services te verlenen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken:

  • indien dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het geval van een dagvaarding of een vergelijkbaar gerechtelijk proces; 
  • indien we te goeder trouw menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of die van anderen te vrijwaren, voor fraudeonderzoek of op verzoek van de overheid;,
  • als SWFS betrokken is bij een gehele of gedeeltelijke fusie, overname of verkoop van zijn activa. U wordt via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website op de hoogte gebracht van enige wijziging in het bezit of het gebruik van uw persoonsgegevens, en van de opties die u hebt inzake uw persoonsgegevens;,
  • aan derden, als u daar op voorhand mee instemt.

Toegang en opties van gebruikers

Als de persoonsgegevens van een gebruiker veranderen of als een gebruiker niet langer van onze services gebruik wil maken, heeft deze gebruiker het recht om zijn/haar account in te kijken, te corrigeren, te wijzigen, te wissen of te annuleren, op de pagina met met zijn/haar gegevens of door te e-mailen naar : info@smallworldfs.com. U kunt ook naar onze klantenservice bellen op het nummer +44 800 019 5030. Wij zullen binnen de 30 dagen voldoen aan uw aanvraag tot toegang.

Wij zullen uw gegevens bijhouden zolang uw account actief is of zolang we ze nodig hebben om uw services te verlenen. Wij zullen uw gegevens bijhouden en gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten af te dwingen.

De e-mails die van ons ontvangt, maken deel uit van onze dienstverlening. U ontvangt enkel e-mails in verband met onze dienstverlening, zodat wij uw account kunnen beheren. U kunt er niet voor kiezen om deze e-mails niet te ontvangen. Wij willen u geen e-mails sturen met marketing- of promotiedoeleinden.

Cookies/Traceertechnologie

Om de dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de gebruikers, gebruikt de website van SWFS cookies voor de navigatie op zijn portal. Cookies zijn gegevens over de gebruiker die webservers installeren op de harde schijf van de gebruiker, zodat de gebruiker later herkend kan worden. Deze cookies zijn echter enkel verbonden aan een anonieme gebruiker en zijn computer en identificeren de gebruiker niet persoonlijk. Wij gebruiken permanente cookies op onze website. Een permanent cookie blijft gedurende lange tijd op uw harde schijf staan. Wij gebruiken een permanent cookie om uw wachtwoorden op te slaan, zodat u ze desgewenst maar een keer moet ingeven. Volg de instructies in de helpfunctie van uw internetbrowser om permanente cookies te verwijderen.Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat ze op de hoogte worden gebracht wanneer een cookie wordt ontvangen en dat de cookies niet op de harde schijf worden geïnstalleerd. In dat geval is het echter mogelijk dat de website niet optimaal functioneert.

Zoals de meeste websites verzamelt onze website automatisch bepaalde informatie, die we opslaan in logbestanden. Die informatie omvat uw IP-adres, uw type browser, uw internetserviceprovider (ISP), de pagina's vanwaar u komt en waar u naartoe surft, uw besturingssysteem, de datum- en tijdstempel en de clickstreamgegevens.

Ons privacybeleid geldt niet voor het gebruik van cookies door onze partners, onze gelieerde partijen, ons trackingbedrijf en onze dienstverleners. Wij hebben geen toegang tot of controle over die cookies. Onze partners, onze gelieerde partijen, ons trackingbedrijf en onze dienstverleners gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies opdat u gemakkelijker door onze website kunt navigeren, het winkelmandje kunt gebruiken enz.

Onze externe partners gebruiken clear gifs (ook web beacons of web bugs genoemd), afbeeldingen en scripts om de inhoud van onze website beter te beheren. Wij koppelen de ingezamelde informatie niet aan de persoonsgegevens van onze klanten of gebruikers.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij leven algemeen aanvaarde normen na om de ons toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Toch is geen enkele overdracht via het internet en geen enkele elektronische opslagmethode 100% veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Links naar websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites die er andere praktijken op kunnen nahouden dan SWFS. Als u persoonsgegevens verstrekt op die websites, worden ze verwerkt volgens het overeenkomstige privacybeleid. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt, aandachtig te lezen.

Getuigenissen

Wij publiceren persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze website, ter aanvulling van andere vormen van goedkeuring. Indien u daar toestemming voor geeft, kunnen wij uw getuigenis samen met uw naam publiceren. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u e-mailen naar info@smallworldfs.com.

Aanbevelingen

Als u onze aanbevelingsservice wilt gebruiken om onze website aan te bevelen bij een vriend, zullen wij u vragen de naam en het e-mailadres van uw vriend te verstrekken. Wij sturen uw vriend dan automatisch een eenmalige e-mail met een uitnodiging om onze website te bezoeken. SWFS slaat deze gegevens enkel op om deze eenmalige e-mail te verzenden en om de resultaten van ons aanbevelingsprogramma na te gaan. Uw vriend kan e-mailen naar info@smallworldfs.com om ons te vragen deze gegevens uit onze database te verwijderen.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens van derden

U moet soms ook persoonsgegevens van andere personen verstrekken, zoals hun naam, e-mailadres, rekeningnummer en mobiele telefoonnummer. Die gegevens worden enkel gebruikt om een nieuwe begunstigde toe te voegen.

Widgets van sociale media

Onze website omvat functies van sociale media, zoals de knoppen van Facebook en Twitter, en widgets, zoals de knop Dit delen of interactieve miniprogramma's. Die functies kunnen uw IP-adres inzamelen, nagaan welke pagina's van onze website u bezoekt en een cookie installeren opdat de functie naar behoren functioneert. Functies van sociale media en widgets worden ofwel gehost door derden ofwel direct op onze website. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze levert.

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in ons informatiegebruik te weerspiegelen. Wij brengen u op de hoogte van belangrijke wijzigingen via e-mail (op het e-mailadres van uw account) of met een mededeling op deze website, voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig na te lezen om steeds op de hoogte te blijven van de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u ons als volgt bereiken:

Small World Financial Services Group Limited Units 3 & 4 Sycamore Court Royal Oak Yard
168-170 Bermondsey Street London SE1 3TQ
England

Email Address: info@smallworldfs.com