Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Powrót do góry

Small World Financial Services (w dalszej części SWFS) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały publikowane na niniejszej stronie internetowej. Materiały te nie muszą zawierać pełnych, wyczerpujących, dokładnych ani aktualnych informacji, mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, nad których treścią nie mamy żadnej kontroli i w związku z tym nie jest nam ona znana i nie ponosimy za nią żadnej odpowiedzialności. Ponadto, materiały te nie zawierają porad prawnych ani zawodowych.

Nie gwarantujemy, że dokument dostępny na stronie internetowej odzwierciedla dokładnie tekst przyjęty oficjalnie.

Bez względu na to, jeśli znajdą Państwo jakikolwiek błąd na naszej stronie internetowej, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli jak najszybciej go poprawić.

Zabrania się powielania, kopiowania, wykorzystywania, rozpowszechniania, sprzedaży, publikowania i wszelkich innych czynności, jakie można wykonać z treścią tych stron internetowych, na wykonanie których zawsze należy zwrócić się o wyraźną zgodę do SWFS. Wyraźnie ostrzegamy, że czynności te podlegają karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej.

SWFS niekoniecznie utożsamia się z informacjami i opiniami zawartymi na łamach tych stron internetowych.

SWFS nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie treści tych stron internetowych przez użytkownika.

SWFS nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje, które nie są zawarte na tych stronach internetowych, a zatem nie zostały przygotowane bezpośrednio i pod nadzorem SWFS lub które zostały opublikowane bez wskazania nazwy firmy. W szczególności SWFS nie ponosi odpowiedzialności za treść i informacje umieszczone na stronach internetowych osób trzecich, do których odsyłają hiperłącza (linki) na stronach internetowych SWFS.

SWFS zastrzega sobie prawo do aktualizowania treści tych stron internetowych, gdy uzna to za stosowne, a także do czasowego lub trwałego ich usunięcia, a także ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do nich.

SWFS nie zobowiązuje się do weryfikowania informacji i opinii, jakie wyrażają użytkownicy na otwartych forach na łamach tych stron internetowych. W każdym wypadku SWFS zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swoich stron internetowych wszelkich informacji lub opinii użytkowników, które będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, gdy będą one naruszały prawa i podstawowe wolności człowieka.

W przypadkach, gdy do uzyskania dostępu do jakiejś części tych stron internetowych niezbędne będzie podanie hasła lub nazwy użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania ich osobom trzecim i zobowiązuje się do wykorzystywania ich we właściwy sposób. W przypadku utraty lub niewłaściwego korzystania z hasła, użytkownik będzie odpowiadał za działania, jakie mogły przy użyciu hasła wykonać osoby trzecie.

W ŻADNYM WYPADKU SWFS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MOŻLIWE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WSZELKIE INNE POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ ODSYŁAJĄ HIPERŁĄCZA UMIESZCZONE NA TEJ STRONIE, W TYM RÓWNIEŻ, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, ZA UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, KTÓRYCH PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ W NASZYM SYSTEMIE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY WYRAŹNIE POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Zgodnie z treścią ustawy organicznej nr 15/1999 z 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych przekazujemy użytkownikom następujące informacje:

Aby uzyskać dostęp, otrzymywać newsletter lub zarejestrować się do którejś z usług dostępnych na stronie internetowej Small World Financial Services (dalej SWFS), użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych. W takim wypadku przekazanie danych będzie odbywało się zawsze dobrowolnie i za wyraźną zgodą użytkownika. W tym celu, zawsze gdy wymagane będzie podanie danych osobowych, przed uzyskaniem dostępu do odpowiedniego formularza zostanie wyświetlony następujący komunikat, który użytkownik powinien zaakceptować w wyraźny sposób poprzez wybór opcji „POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI SWFS I WYRAŹNIE AKCEPTUJĘ JEJ POSTANOWIENIA”.

Dane osobowe przekazane przez użytkowników będą zapisywane w informatycznej bazie danych osobowych, której właścicielem jest SWFS. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie tej bazy danych ponosi spółka SWFS, która oświadcza, że stosuje odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.

Dane osobowe są gromadzone w celu: a) usprawnienia zarządzania i wykonywania oferowanych usług celem dostosowania ich do rzeczywistych preferencji użytkowników; b) oferowania nowych usług.

Dane znajdujące się w bazie danych będą wykorzystywane tylko i wyłącznie przez SWFS. Nie dopuszcza się możliwości przekazania ich osobom trzecim. Jeśli w ramach jakiejś usługi przewidywana byłaby możliwość przekazania danych osobom trzecim, o fakcie tym użytkownik zostanie wyraźnie powiadomiony w odpowiednim formularzu.

Poza przypadkami, w których wskazane zostanie inaczej, odpowiedzi na pytania dotyczące danych osobowych będą dobrowolne, a brak odpowiedzi nie będzie skutkował niższą jakością usług świadczonych danemu użytkownikowi.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i wycofania zgody na ich przetwarzanie, w sposób i w zakresie określonym w przepisach prawa. Aby skorzystać z tego prawa, zainteresowana osoba może skierować się do SWFS za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: info@smallworldfs.com.

W celu podniesienia jakości usług i dostosowania ich do preferencji użytkownika strona internetowa SWFS wykorzystuje „ciasteczka” (pliki cookies). Są to pliki zawierające informacje o użytkowniku, wysyłane przez serwer www i następnie zapisywane na dysku twardym użytkownika, aby serwer mógł je odczytać przy następnej wizycie użytkownika w serwisie. W każdym wypadku pliki te są powiązane jedynie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o otrzymaniu plików cookies i uniemożliwiała ich zapisywanie na twardym dysku, choć może to pociągać za sobą obniżenie jakości funkcjonowania strony internetowej.