Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Powrót do góry

Usługi: Wymiana walut

Czy Państwa firma posiada należności lub zobowiązania w innych walutach? Oferujemy Państwu możliwość sprawnego i natychmiastowego realizowania operacji środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych, również pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, a także wykonywania operacji intraday, bez dodatkowych prowizji.

Small World posiada rozbudowaną sieć przedstawicieli, którzy są wiarygodnymi i solidnymi partnerami i odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie świadczenia naszych usług, ponieważ zapewniają synergię i przyczyniają się do uproszczenia całego procesu. Dzięki stosowanej przez nas najnowocześniejszej technologii nasi przedstawiciele, klienci i partnerzy mają zapewnione bezpieczne warunki realizacji usług. Ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązujących na całym świecie.

Po zarejestrowaniu się w naszym systemie, należy postępować zgodnie z następującą instrukcją: złóż zlecenie przelewu przez telefon, e-mailem lub za pośrednictwem naszego serwisu internetowego i dostarcz nam dokument będący podstawą dokonania płatności. Przelej środki na jeden z naszych rachunków bankowych. Gby pieniądze wpłyną na nasze konto wówczas zostaną przelane dla odbiorcy tego samego dnia.

Nie jest to konieczne. Konto to jedynie pośredniczy w dokonaniu płatności. Nie musi na nim pozostawać saldo dodatnie przekraczające kwotę płatności i nie są pobierane żadne opłaty za prowadzenie ani utrzymanie konta.

Oferujemy więcej korzyści niż banki w trzech podstawowych obszarach:

Bardzo atrakcyjne kursy walut i szybkość wykonywania transakcji

Nie pobieramy prowizji za prowadzenie i utrzymanie konta.

Państwa bezpośrednie i pośrednie koszty dokonywania płatności mogą być nawet o 80% niższe od prowizji pobieranych przez banki. Nasze usługi są realizowane w prosty i przejrzysty sposób, dzięki czemu mogą Państwo zoptymalizować swoje koszty.

Więcej usług dla Klientów firmowych